PICNIC NO.2 | PÍCH NÍCH SỐ 2

Black grapes, pear, yellow peach, salmon bento, cosmos, and lots of avo toast!!!| Nho đen, lê, đào vàng, cơm hộp cá hồi, hoa cánh bướm, và rất nhiều bánh mì nướng trái bơ !!!

So… we did it again!

This time i super craved avo toast 🥑 … I could eat only this stuff for a meal everyday!!!

I also made a bento box, but maybe not next time, cos we both agreed that finger foods would suit a picnic better.

Some fruits from supermarket and cosmos picked from our garden.

On the way home, we walked by a Viet boi with a mushroom haircut playing at the park with his mum. When Vincent drank some water from the tap, he said with his childish voice (in Vietnamese): “Mommy, the uncle is drinking waaater!!”. It was so cute that my desire to be a mum dramatically increased by 1%.

We also met a girl walking a fluffy white Japanese doggo and had a quick chat with her. The dog, named Yuki ❄️, was so soft and kawaii, just like a cotton candy!

I didn’t take any photos of them for safety reasons, hence some illustrations based on my short-term memory…


Vậy là… Chúng mình đã làm chiện đó một lần nữa.

Lần này mình siêu thèm ăn bánh mì nướng trái bơ 🥑… Mình có thể chỉ ăn mỗi món này không thôi thay cho một bữa ăn mọi ngày!!!

Mình cũng làm cơm hộp, cơ mà lần sau chắc khỏi, vì tụi mình đồng tình với nhau là mấy món nhỏ nhỏ ăn bốc bằng tay thì hợp với pích ních hơn.

Thêm mấy thứ trái cây mua ở siêu thị và hoa cánh bướm hái từ vườn nhà.

Trên đường về, tụi mình đi ngang qua một chú nhóc người Việt đầu nấm đang chơi ở công viên với mẹ. Lúc Vincent uống miếng nước ở vòi nước, nhóc ý nói líu lo (bằng tiếng Việt): “Mẹ, chú uống nướớớc kìa!!”. Dễ cưng quá, khiến cho khát khao làm mẹ của mình tăng đột phá thêm 1%.

Tụi mình cũng gặp một cô bé dắt một em cún Nhật lông trắng xù và tám chuyện với em ý một lúc. Em cún, tên Yuki ❄️, rất là mềm và kà wa i, y chang cây kẹo bông.

Mình không có chụp hình họ vì lý do an toàn, nên đành vẽ lại dựa vào trí nhớ ngắn hạn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s