RASPBERRIES | TRÁI MÂM XÔI

We got 2 raspberry plants from Bunnings last October and planted them at the front garden.

To be honest, we didn’t take a good care of them at all. However, after about 2 months, they started bearing their first fruits!!! And the berries tasted as awesome as the ones we usually get from the market ✨

After a while, the plants have been growing bigger and bigger, to the point that i think we should start trimming and installing wires around them now, otherwise we won’t be able to walk through the garden…

To the raspberry plants, the really strong ones even though their owners are pretty neglectful; and despite appearing to be very thorny, they still give people their most delicate, sweet and juicy fruits! ♥️


Tụi mình mua 2 cây mâm xôi từ Bunnings vào tháng mười năm ngoái rồi đem về trồng ở mảnh vườn trước nhà.

Thật ra thì tụi mình chẳng chăm sóc chúng nó kĩ càng đâu. Cơ mà sau khoảng 2 tháng, chúng nó bắt đầu kết những trái đầu mùa!!! Và mấy trái mâm xôi đấy có vị ngon tuyệt như mua ở ngoài hàng í✨

Một thời gian sau, mấy cái cây cứ lớn dần lớn dần, tới mức mà mình nghĩ chắc phải tỉa bớt đi với cả quây gọn lại, không thì tụi mình khó mà đi lại qua vườn được…

Mừng cho những bụi mâm xôi đã sống rất mạnh mẽ dù cho chủ chúng nó quá là thờ ơ; và mặc dù thân mình đầy gai góc nhưng chúng nó vẫn cho người những trái ngọt ngào, mong manh và mọng nước nhất! ♥️

Then | Ngày ấy

Now | Bây giờ

いただきます !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s