MY DREAM MEAL IN REAL LIFE ? | BỮA ĂN MƠ ƯỚC CỦA MÌNH Ở NGOÀI ĐỜI THỰC ?

OK, i’m a Boomer : I grew up reading some of Meg Cabot’s novels, and my favourite one was AIRHEAD 📚 – don’t ask me why.

Since then, i had always been thinking of and wanting to try the meal that the main character, Emerson Watts / Nikki Howard, demolished in chapter 9 of the first volume. And one day…, one day, i would be able to eat it in real life!

I mean i took it really seriously, and even copied the passage down word for word in my journal and kept it until now 🥺

Basically, the meal consisted of:

  • Blackened sea bass
  • Miso soup with tofu and seaweed
  • Green tea

All were from NOBU, a very expensive fine dining Japanese restaurant.

So that day finally came! My in-law family and us went to NOBU to celebrate Vincent’s belated birthday ✨

And of course, i had to order the Airhead meal 🙏🏻


Ừ thì, tui là người tối cổ: lớn lên với những tiểu thuyết của Meg Cabot, và cuốn mà mình thích nhất ý là AIRHEAD – đừng hỏi tại sao nhé.

Từ đó, mình luôn luôn nghĩ tới và muốn một lần thử bữa ăn mà nhân vật chính, Emerson Watts / Nikki Howard, chén gọn trong chương 9 tập một. Và một ngày…, một ngày nào đó, mình sẽ được ăn ở ngoài đời thực!

Ý mình là mình rất nghiêm túc về chuyện này, và còn chép lại từng chữ vào sổ tay và giữ đến tận bây giờ 🥺

Về cơ bản, bữa ăn ý bao gồm:

  • Cá vược đen
  • Súp miso với đậu phụ và rong biển
  • Trà xanh

Tất cả đều từ NOBU, một tiệm ăn Nhật sang chảnh khá mắc tiền.

Rồi cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến! Gia đình nhà chồng và tụi mình tới NOBU để ăn mừng sinh nhật muộn của Vincent ✨

Và dĩ nhiên là mình đã gọi bữa ăn Airhead 🙏🏻

The menu | Thực đơn
The sea bass | Cá vược
The miso soup | Súp miso
The green tea | Trà xanh
The Airhead meal | Bữa ăn Airhead

Technically, the sea bass wasn’t exactly the one written in the book; they only had ‘Umami Sea Bass’ instead of ‘Blackened Sea Bass’ (which i guess could have been more delicious) – but it’s close enough.

My thought?

Well, the meal itself wasn’t bad: The fish was nice and super fluffy. Miso soup was average. Green tea was green.

But it definitely wasn’t as awesome as i had always imagined 😭… Plus, it was quite pricey ($63) and just took so long to come out.

However, i felt content and happy that at least, this mini mission was completed – after more than 10 years of waiting 🙌🏼!!! – and that our family had a precious bonding time with one another over the meal.


Đúng ra thì món cá vược không hẳn chính xác là món được viết trong sách; họ chỉ có món ‘Cá Vược Vị Umami’ thay vì ‘Cá Vược Đen’ (mà mình nghĩ đáng lẽ sẽ ngon hơn) – cơ mà nó cũng gần giống rồi.

Suy nghĩ của mình?

Món ăn thì không tệ: Cá khá ngon và tơi xốp. Súp miso thì bình thường. Trà xanh thì có màu xanh.

Nhưng mà chắc chắn là bữa ăn này không tuyệt diệu như mình đã luôn tưởng tượng 😭… Thêm nữa là nó khá mắc tiền ($63) và thời gian đợi đồ ăn ra quá lâu.

Tuy nhiên, mình cảm thấy thỏa lòng và hạnh phúc vì sứ mệnh nhỏ đã hoàn thành – sau hơn 10 năm chờ đợi 🙌🏼!!! – và vì cả gia đình đã có khoảng thời gian quý giá bên nhau trong bữa ăn đầm ấm.

🖤🖤🖤

P/s:

In case you’re curious, here is the passage about the meal in AIRHEAD:

Lulu wanted to know. She came around the kitchen island . . . and I noticed what she was carrying – food. Lots of food.

And that the smell coming from the food was sublime.

Which didn’t make any sense, because when I saw what the food was – after she’d put it down on the white marble-topped coffee table in front of me – I could see it wasn’t anything I’d ever get excited over . . . in the past anyway. Just the promised blackened sea bass – which, being fish, I shouldn’t like. A bowl of soup – it looked like warmed-up leftover miso, judging by the bits of tofu and seaweed floating in it, and which, again, yuck. I completely hate tofu, let alone seaweed. All this was accompanied by a cup of green tea.

I totally hate green tea.

But apparently Nikki Howard doesn’t, because the next thing I knew, I was gulping that tea down. And a second after that, I’d started in on the sea bass and the miso soup.

And all of it was the most delicious food I can ever remember eating.

Don’t think Lulu and Brandon didn’t notice, either. They looked at how I was stuffing my face, and Lulu went, almost admiringly, ‘The blackened sea bass from Nobu always was your favourite.’

That was enough to make me put my fork down. Although of course the truth was that by then the fish was all gone anyway. And I’d put a pretty good dent in the soup too.

‘You guys,’ I said. ‘Come on. Obviously I’m not Nikki Howard.


Tái bút:

Nếu bạn nào tò mò thì đây chính là đoạn viết về bữa ăn trong AIRHEAD:

Lulu hỏi ngược lại. Cô ấy đã rời khỏi khu bếp… và đang bưng khay thức ăn tới chỗ mình. Rất nhiều đồ ăn.

Và mùi thơm thì không ai cưỡng lại được.

Chỉ tới khi nhìn ra trong khay có những món gì mình mới không biết nên mếu hay cười. Đây không phải là món khoái khẩu ngày xưa của mình. Thứ nhất là món cá vược đen – mà mình thì ghét tất cả các loại cá. Tiếp đó là món súp miso kiểu Nhật – chỉ có mỗi vài miếng đậu phụ và mấy cái rong biển lèo tèo. Mình chưa bao giờ thích ăn đậu phụ, chứ đừng nói là rong biển. Cuối cùng là một cốc trà xanh nóng.

Trên đời mình ghét nhất là trà xanh.

Ấy vậy mà xem ra Nikki Howard lại không hề ghét chúng tẹo nào bởi trong một giây mình đã thấy bản thân đang cầm tách trà lên uống ngon lành. Tiếp đó là món cá vược và súp miso.

Khủng khiếp hơn là chính mình cũng cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mà mình từng được thưởng thức.

Lulu và Brandon hình như cũng nhận thấy điều đó. Họ chăm chú theo dõi mình ăn ngon miệng thế nào. Lulu cười tít mắt khi thấy mình không bỏ sót lại một miếng nào. “Món cá vược đen của tiệm Nobu đúng là món yêu thích của cậu có khác”.

Trong chốc lát, đĩa cá đã được mình chén sạch, và bây giờ thì đang chuyển sang món súp.

“Khổ ghê” – mình vừa ăn vừa nói – “Đã bảo tôi không phải là Nikki Howard mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s