[CBL#1] STAY AT HOME DURING LOCKDOWN | Ở NHÀ MÙA COVID-19

Staying at home during Coronavirus lockdown is a great temptation for me to just eat junks all day, be a sloth, and get bored.

Thus, i decided to make some of these vlogs to maybe stop letting myself go, and just for fun ✨


Ở nhà mùa Cô Vy, mình rất dễ bị ăn uống linh tinh, làm biếng cả ngày, và chán.

Nên mình làm mấy vlog kiểu này để khích lệ bản thân đừng sống buông thả như vậy nữa, và để các bạn xem giải trí chút chút ✨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s