I MADE AN M/V FOR: TÔI ĐI CÁCH LY | I’M IN QUARANTINE – (NGỌT) (tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG PARODY

Hôm nọ rảnh quá nên chế lời, chế M/V một bài nhạc sôi động của Ngọt làm kỷ niệm thời Cô Vy 🍬

The other day, i made a parody of Ngọt’s song (Ngọt is my favourite Viet band) about COVID-19 quarantine 🍬

🍭 LYRICS:

TÔI ĐI CÁCH LY (I’M IN QUARANTINE) – CHI CHI

Nốt hôm nay rồi thôi

Nốt bài này và tôi không thấy thêm một người

Hỡi quán xá chật chội

Đã lâu không còn người

Tôi đi cách ly

Muốn đi đóng cửa cài then

Vì quá mệt mỏi để nhìn xem còn ai vẫn ra ngoài đường

Những lo toan ngày thường

Bỏ quên nơi đầu giường

Tôi đi cách ly

Thú vui đô thị

Thiết tha mà chi

Nếu Cô Vy đang còn đây

Chớ lay tôi dậy

Để tôi nằm đây

Nếu em muốn nhìn mặt tôi

Online thôi nhé

Nhớ khi xưa mình còn đu đưa

Nhớ khi ta lại cùng nhau tìm chốn vui chơi tụ tập

Bỏ qua cơn tham vọng

Bỏ qua những gì quan trọng

Rồi đi cách ly

Thú vui đô thị

Thiết tha mà chi

Nếu Cô Vy đang còn đây

Chớ lay tôi dậy

Để tôi nằm đây

Nếu em muốn nhìn mặt tôi

Online thôi nhé

Ước cho nay và ngày mai

Ước cho mai và ngày kia đều giống nhau:

Ở nhà!

Để qua cơn dịch rồi

Dẫu cô đơn trọn đời

CÔ ĐƠN VỚI NHAU

Thôi đi rửa tay

Tôi đi cách ly


This is the last day

This is the last song and then I won’t see anyone

All those crowded stores

Are now so empty

I’m in quarantine

Wanna close the door

‘Cos I’m too tired to see who are out there

All those daily life worries

Are now forgotten on the bedhead

I’m in quarantine

City excitements

Are longer desired

If COVID-19 is still here

Don’t wake me up

Let me lie down here

If you wanna meet me face to face

Let’s go online

Remember when we were just chillin’

Remember when we still tried to find where to hang out

Leave your ambitions

Leave the things that seemed to be important

And go into quarantine

Wish that today and tomorrow

Wish that tomorrow and the day after are the same:

Staying at home!

Until the pandemic is finished

Though we are all lonely

LET’S BE LONELY TOGETHER

Now go wash our hands

I’m in quarantine

🍭ORIGINAL LYRICS:

(tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG – NGỌT

Nốt hôm nay rồi thôi

Nốt bài này và tôi không hát thêm một lời

Hỡi quán bar chật chội

Hỡi tháng mưa ngập lội

Tôi đi trú đông

Muốn đi đóng cửa cài then

Vì quá mệt mỏi để nhìn xem lại gì nữa đây ngoài đường

Những lo toan ngày thường

Bỏ quên nơi đầu giường

Rồi đi ngủ đây

Thú vui đô thị

Thiết tha mà chi

Nếu em không đi cùng tôi

Chớ lay tôi dậy

Để tôi nằm đây

Mỗi khi em nằm cạnh tôi

Ngủ đi thôi nhé

Nhớ khi đông lại về quanh đây

Nhớ khi ta lại cùng nhau tìm chốn nương thân

Bỏ qua cơn tham vọng

Bỏ qua những gì quan trọng

Rồi đi trú đông

Thú vui đô thị

Thiết tha mà chi

Nếu em không đi cùng tôi

Chớ lay tôi dậy

Để tôi nằm đây

Mỗi khi em nằm cạnh tôi

Ngủ đi thôi nhé

Ước cho nay và ngày mai

Ước cho mai và ngày kia đều giống nhau

Bình yên

Để yêu thương mọi người

Dẫu cô đơn trọn đời

Cô đơn với nhau

Thôi đi ngủ đây

Tôi đi trú đông

M/V (tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG – NGỌT:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s