HONEY AND CLOVER SANDWICH | BÁNH MÌ KẸP MẬT ONG VÀ CỎ BỐN LÁ ハチミツとクローバー

Honey and clover (ハチミツとクローバー) is one of my most favourite manga of all time (my bias: Ayu-chan, and Miwako-san✨)

What i love about the manga is the incredibly cute artwork – almost all hand drawn, and its timeless humour. There were no villains or heroes but a group of arty people trying to nurture their relationship with one another despite their personal struggles.

The manga/anime ended with the scene that Hagu gave Takemoto her handmade multilayered crustless sandwich filled with honey and four-leaf clover leaves. The message would be Hagu giving all her happiness to Takemoto… 😭

Today, i recreated the sandwich with our home grown clovers. I actually collected clover flower heads on the roadsides and sprinkled them in our front garden. About 2 months later, some of them grew up into clover patches! The thing is, i found too many four-leaf clovers from those ones, to the point that i no longer find it special haha… Oh, but i also found a five-leaf clover!!! Now that i found special ✨

Then i bought some white bread and honey and made the Honey and clover sandwich. Bellow is the final scene that i recreated, compared to the anime:


Honey and clover (ハチミツとクローバー) là một trong những manga iu thích nhất của mình trong lịch sử (nhân vật mình thích là Ayu-chan, và chị đại Miwako ✨)

Điều mình thấy hay ở truyện này là nét vẽ siêu ku te hột me – hầu như là vẽ tay hết, và cả tính hài hước xuyên thời đại. Không có kẻ ác hay người hùng nào ở đây mà chỉ có một nhóm người có khiếu nghệ sĩ đang cố gắng nuôi dưỡng mối quan hệ của họ với nhau dù mỗi người đều có những khó khăn trắc trở riêng.

Truyện kết thúc với cảnh Hagu gửi cho Takemoto bánh mì không vỏ nhiều lớp, nhân mật ong và cỏ bốn lá. Thông điệp có lẽ là Hagu tặng hết hạnh phúc của mình cho Takemoto… 😭

Hôm nay, mình làm lại món bánh mì kẹp í với cỏ bốn lá vườn nhà. Mình đã kiểu đi gom các đầu hoa ở vệ đường về và rảy lên khu vườn trước nhà. Khoảng 2 tháng sau, một số đã nảy mầm lên thành vài bụi cỏ ba lá! Vấn đề là, mình tìm được quá nhiều cỏ bốn lá trong mấy bụi í, đến nỗi mà không còn cảm giác đó là điều đặc biệt nữa haha.. Ồ, cơ mà mình cũng tìm được cỏ năm lá!!! Ấy như thế mình mới gọi là đặc biệt ✨

Sau đó thì mình đi mua ổ bánh mì trắng và mật ong về để làm bánh mì kẹp Honey and clover. Dưới đây là cảnh mình quay lại so sánh với cảnh trong anime:Reap what you sow | Gieo gì gặt nấy:

The five-leaf clover | Cỏ năm lá này!!!

The final scene | Cảnh cuối cùng:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s