[CBL#3] – MY LITTLE MORNING | BUỔI SÁNG NHO NHỎ CỦA TUI

Made this little video | Mình làm cái clip ngắn này:The meal includes: Brown rice with furikake and umeboshi, miso soup, egg, natto, spinach with ponzu sauce, braised carrot – burdock – edamame, red radish and cucumber that i pickled the other day, green tea.

Bữa ăn gồm có: Cơm gạo lứt với furikake và mơ muối, súp miso, trứng, natto, rau bina rưới ponzu, cà rốt – ngưu bàng – edamame rim tương, củ cải đỏ và dưa leo tự muối hôm nọ, trà xanh.

The special guest (uninvited) | Vị khách đặc biệt không mời mà đến:

ご馳走様でした! | Cám ơn bữa ăn ngon !

Tea tastes better in our favourite Spirited Away cup. | Trà ngon hơn khi uống trong chiếc cốc Spirited Away iu thích.

Go to the garden to pick some figs or raspberries like so, and dessert is covered. | Nếu buồn mồm thì có thể ra vườn hái mấy trái sung tây hoặc mâm xôi này tráng miệng.

This is the Meowth flirting at the windowsill… The cosmos flowers are blooming now! | Đây là con Meowth ngồi đong đưa trước khung cửa sổ … Hoa cánh bướm đã nở rộ rồi các bạn ạ!

How cute! | Dễ thương chưa nè✨

3 Comments

    1. Yes!!! One of the best things we brought home from Japan 🤍🤍🤍
      I got a Spirited Away playing deck too, but never use them cos i don’t want to ruin the precious cards 😭

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s