[CBL#4] – HOMEMADE POMEGRANATE MOJITO | MOJITO LỰU CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Made this vlog about picking, prepping, and making Pomegranate Mojito.


Mình làm vlog này lưu lại quá trình hái, sơ chế và pha Mojito Lựu.

My ratio:

10% White rum

10% Grenadine (Pomegranate syrup)

80% Sparkling water and ice

(But it can be adjusted up to you)

Happy Mojito time🍹!


Tỷ lệ pha chế của mình là:

10% Rum trắng

10% Grenadine (Si-rô lựu)

80% Nước sô-đa và đá viên

(Nhưng có thể tuỳ chỉnh theo ý thích nhé)

Chúc mọi người uống Mojito ngon🍹!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s