PICNIC NO.4 + PERSIMMON PICKING | PÍCH NÍCH SỐ 4 + HÁI HỒNG

Video:The other day, i caught up with Teresa.

We became close sisters from the time we worked together at a bakery. As time went on, we ended up having different jobs… It’s been a while since the two old souls got a chance to go on a trip together and take pictures of autumn in Melbourne.


Hôm nọ mình đi đu đưa với bé Huyền.

Tụi mình nên duyên chị em cây khế từ hồi làm chung ở một tiệm bánh mì. Dòng đời cứ thế xô đẩy mỗi người làm một ngả… Lâu lắm rồi 2 con người sắp già ấy mới có dịp đi chụp ảnh cùng nhau, lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối thu ở Melbourne.

K, i got everything ready for the picnic, EXCEPT for the main thing: bread! 🤦🏼‍♀️… Dessert for lunch it is! (jks, we’re having burritos later 🌯).


Này thì cũng chuẩn bị đồ ăn pích ních các kiểu. Được cái người chị hay quên đã bỏ lại chiếc bánh mì ở nhà … 🤦🏼‍♀️ Thôi thì hai đứa đành ăn tráng miệng cầm hơi nhé ~ (đùa chứ tí nữa mua burrito ăn sau 🌯).

Deep acting | Diễn quá sâu:

A decade later, we packed up and went for persimmon picking! This was a very fruitful persimmon tree owned by a very generous lady in a zero waste group that i joined. She was so lovely, and even allowed us to take a few pictures with the gorgeous tree. (We got her some chocolate cos we felt really thankful.)

They were hachiya persimmons – the astringent type that need to be dried for a month before eating.


Một thế kỷ sau, tụi mình xách mông đi hái hồng!Đây là cây hồng sai trĩu quả nhà một người trong nhóm zero waste mà mình tham gia, đã rất hào phóng cho ai thích thì tới hái. Cô ý cũng dễ thương, đồng ý liền khi mình hỏi có được chụp mấy tấm hình với cái cây không. (Tụi mình tặng lại cô ý chocolate vì thấy biết ơn quá.)

Vì đây là giống hồng chát nên tụi mình phải đem về phơi khô một tháng mới ăn được.

Lady and the persimmons | Cô gái bên trái hồng:

Lady eating the persimmons | Cô gái ăn trái hồng:

Things are getting more complicated over the world… Hence, i appreciate precious times with friends and family even more.

Let us pray every day that God the Almighty will strengthen us, for the COVID-19 will soon pass, for racial equality, and for compassion on this earth 🙏🏽!


Tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp hơn… Nhưng cũng vì thế mà mình càng thêm trân trọng những phút giây quý giá bên người thân và bạn bè.

Hãy cầu thay mỗi ngày để Chúa quyền năng thêm sức cho mau qua cơn đại dịch COVID-19, cho bình đẳng sắc tộc, và tình người trên cõi đời này 🙏🏽!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s