MACRAME COASTER | LÓT CỐC LÀM BẰNG SỢI BÔNG

This afternoon, i made some macrame coasters to match our new living room theme.

It’s quite easy, only took a out 10 mins to make one, and turned out to be real cute 🤍


Chiều nay mình làm chiếc lót cốc bằng sợi bông để cho ton sur ton với phòng khách nhà mình.

Khá là dễ làm, chỉ mất khoảng 10 phút cho mỗi em, và thành quả nhìn rất là ưng ý 🤍

I didn’t make a tutorial video cos there are many of them on Youtube! Here is one:


Mình không làm video hướng dẫn cách làm vì đã có quá nhiều trên Youtube rồi. Ví dụ như cái này:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s