DRIED PERSIMMONS | HỒNG TREO GIÓ (HOSHIGAKI 干し柿)

There’s an astringent (Hachiya) persimmon tree on my parents-in-law’s property. Last time we came over to visit them, i picked some to make dried persimmons (Hoshigaki 干し柿)

I know of this dish from a manga (and the Japanese version live-action movie) called Little Forest by Daisuke Igarashi. This is one of my most favourite beside Honey & Clover and Osen.

Below are some pictures of the process, and lastly, my hoshigaki tutorial video.


Nhà ba mẹ chồng mình có cây hồng chát giống Hachiya. Lần trước xuống thăm, mình đã hái để thử làm món hồng treo gió (Hoshigaki 干し柿).

Mình biết đến món này nhờ đọc truyện (và xem phim phiên bản Nhật) Little Forest của tác giả Daisuke Igarashi. Đây là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của mình, bên cạnh Honey & Clover và Osen.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình làm hồng treo gió, và dưới cùng sẽ là video hướng dẫn cách làm.

From this:  |  Từ trái hồng này:

Would turn into this:  |  Sẽ biến thành cái cục này:

This was the hoshigaki making scene in the manga!


Đây là cảnh làm hồng khô trong truyện nhé!

Bonus a picture of the so-deep Vinnie:


Và tặng kèm ảnh Vincent đang sâu đíp:

And here is the video that i made about Hoshigaki (This was also the first time i used Final Cut Pro so it took quite a bit of time to get used to, but it finally the video turned out to be quite ok)


Và đây là video làm hồng khô (Lần đầu sử dụng Final Cut Pro để làm nên khá bỡ ngỡ nhưng cuối cùng cũng thành công):

Thanks for watching! | Cám ơn các bạn đã theo dõi!

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s