TWO KINDS OF WISDOM | HAI SỰ KHÔN NGOAN

One big wisdom my husband Vinnie always reminds me is to think less ABOUT myself and more ABOUT God and others.

And i know that it’s true wisdom from God because it’s pure, peace loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial, sincere, and results in righteousness!

Also, a lot of “wisdom” that i learned has been proven false in my life, according to James 3:14-16.

Have you been discerning the wisdom that you learn everyday?

🌿

James 3:13-18 (NIV)

Two kinds of wisdom:

“Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.

But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such “wisdom” does not come down from heaven but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.

But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.”Một lời khuyên sáng suốt mà ông xã luôn luôn nhắc nhở mình là dành ít thời gian nghĩ về bản thân lại để dành nhiều thời gian hơn nghĩ tới Chúa và những người xung quanh.

Và mình biết đó là sự khôn ngoan chân chính đến từ Chúa bởi vì nó thanh sạch, hiếu hoà, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối, và dẫn đến sự công bình.

Cũng có không ít sự “khôn ngoan” mà mình từng học hỏi trong cuộc sống đã lộ rõ bản chất sai lầm, theo như đoạn Kinh Thánh Ja-cơ 3:14-16 đã miêu tả.

Vậy bạn có để tâm đến những sự khôn ngoan mà mình học hỏi hàng ngày – ngẫm nghĩ xem nó là chân chính hay sai lầm?

🌿

Ja-cơ 3:13-18

Hai sự khôn ngoan:

“Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan.

Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác.

Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s